உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Tuesday, December 9, 2014

துபையில் வரும் வியாழன், வெள்ளி, சனி இரவுகளில் ஷேக். முஃப்தி மென்க் அவர்களின் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சிகள் (ஆங்கிலத்தில்)

Al Manar Centre
 
Presents
The After Life - Are You Prepared?
Thursday 11th Dec 2014 at 7:30 PM
Lecture by Mufti Menk
on the topic
The After Life - Are You Prepared?
Venue: Al Manar Centre - Sheikh Zayed Road, Dubai

Friday 12th Dec 2014 at 7:30 PM
Ask Mufti Menk
AN OPEN QUESTION & ANSWER SESSION
Venue: Al Manar Centre - Sheikh Zayed Road, Dubai
 

Saturday 13th Dec 2014 at 5:30 PM
Exclusive COUPLES ONLY Workshop By Mufti Menk
BETTER HOMES OR BITTER HOMES
Register Now
Registration is mandatory for this workshop
Venue: Al Manar Centre - Sheikh Zayed Road, Dubai

Separate Seating for Ladies  |  Free Entry  |  Prayer Facility Available
Call us for more info 043394464 | Al Manar Center - Sheikh Zayed Road - Dubai

No comments:

Post a Comment