உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Sunday, December 17, 2017

குவைத்தில் ஒரு வாரம் தொடர் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி மவ்லவி. இஸ்மாயில் ஸலஃபி வழங்குகிறார்

குவைத்தில் ஒரு வாரம் தொடர் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி மவ்லவி. இஸ்மாயில் ஸலஃபி வழங்குகிறார்

'பித்னாக்கள்;' நிறைந்த காலத்தில் மார்க்க அறிவே அடிப்படை பாதுகாப்பாகும்.

'அல்லாஹ் யாருக்கு நலவை நாடுகின்றானோ அவர்களுக்கு மார்க்க அறிவை விசாலமாக்குகின்றான்' (நூல்: புகாரி)

எனவே, அனைவரும் கலந்து கொண்டு மார்க்க அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமாய் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

தகவல்: அதிரை அமீன்