உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Tuesday, July 22, 2014

பயன் தரும் நினைவூட்டல்‏

ரமளானில் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவைகள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
நாள்: 18 ஜூலை 2014 வெள்ளிக்கிழமை.
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

___________________________________________________________________

இளைஞர்களும் இணைய தளமும் (v)
ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி, பக்ருதீன் இம்தாதி,
அழைப்பாளர் SKS கேம்ப் அல்-ஜுபைல்
இடம்:  அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 17 – 07 – 2014 வியாழக்கிழ‌மை

____________________________________________________________________

மறுமையும் அந்த நான்கு கேள்விகளும் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் எம். என். நூஹ் மஹ்ழரி, அழைப்பாளர், IDGC தஃவா நிலையம்
இடம்:  அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 17 – 07 – 2014 வியாழக்கிழ‌மை

______________________________________________________________________

வறுமை ஒழிப்பில் இஸ்லாம் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி
அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் 
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபார்
இடம்:  அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 17 – 07 – 2014 வியாழக்கிழ‌மை

_________________________________________________________________________
__._,_.___

Posted by: Suvana Cholai <suvanaccholai@gmail.com>

No comments:

Post a Comment