உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Friday, March 25, 2011

தொழுகை ஒரு தொல்லையா?

உரை:  மௌலவி. (இலங்கை) அப்துல் ஹமீத் (ஷரயி)
2 பாகங்கள்

http://www.srilankamoors.com/Media-centre/THOLUKAI-ORU-THOLLAIYA-CD1.html

No comments:

Post a Comment