உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Tuesday, February 3, 2015

ஆஸ்திரேலியாவின் மிகப்பழைய பள்ளிவாசல்

மரீ பள்ளிவாசல்

ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் முதல் முதலில் கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல் இது - வருடம் - 1882
Thanks to:
https://www.facebook.com/Muhammadnabisal/posts/699377100182894

No comments:

Post a Comment