உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Saturday, January 24, 2015

உங்கள் ஊரில் ஒரு இஸ்லாமியப் பள்ளி துவங்குவதற்கான அருமையான வாய்ப்பு

“3 – Days workshop on " ISLAMIC SCHOOLS ”
Inshaa Allah.... to be held on
13, 14 & 15 – February – 2015,

VENUE – ANNAI KHADEEJA ARTS &SCIENCE
COLLEGE FOR WOMEN - AMMAPATTINAM

TRAINERS :
DR. KAMAL ABDUL NASIR M.Sc., M.Phil., Ph.D
H.O.D Chemistry Dept. New college – Chennai
Topic : Government Proceedings & Basic
requirements to start a School

Sister. A. JAHITHA BEGUM M.A(Eng)., M.A (Pol.Sci).,M.Ed.,
M.Phil.PGDCA., H.O.D – Department of Education,
Gandhigram Rural University – Dindugal
Topic : TEACHER – The real asset of a School

Br.UMAR SHARIFF - DIET – Bangalore
Topic : An Ideal Islamic School

Br. S.A.MANSOOR ALI M.A
Facilitator in Human Resource Development
Topic : Educational Administration – An Islamic Perspective

Br. CMN SALEEM M.A
Founder – Tamilnadu Muslim kalvi Iyakkum - Chennai
Topic : History of Islamic Education

Sister. M.SHAIDHA BANU M.A., B.Ed.
Correspondent – Annai Khadeeja Arts & Science
College for women – Ammapatinam
Topic : Role of School in the Life of children

For Registration
Contact : 75984 61650 | 9600444088

No comments:

Post a Comment