உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Tuesday, August 18, 2015

புகைப்படங்களாய் இறை இல்லங்கள் சில...

பாத்திமா மஸ்ஜித் - முஸஃபா - அபுதாபி

 
பாத்திமா மஸ்ஜித் உட்புறம்

பலூஸி மஸ்ஜித் - கண்டூட் - துபை அபுதாபி நெடுஞ்சாலை


 ஜாமிவுஸ் ஸூன்னா - அக்கரைபற்று - இலங்கை

 ஜாமிவுஸ் ஸூன்னா உட்புறம்

 மீரா ஜூம்ஆ பெரிய பள்ளி - காத்தான்குடி - இலங்கை


மஸ்ஜித் ஜாமியுல் அல் ஃபார் (சம்மான் கோட்டு பள்ளி / சிவப்பு பள்ளி) - கொழும்பு - இலங்கைஇயற்கை காட்சிகள் - மாதம்பை - இலங்கைபடங்கள்:
ஜமால் & அதிரை அமீன்

No comments:

Post a Comment