உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Wednesday, March 14, 2012

வஹியை முரண்பாடாக்கி காட்டும் வழி தவறியவர்கள்

சில காலம் 'பகுத்தறிவு' நாத்திகம் பேசி

இரு மகாமகம் குர்ஆன் ஹதீஸ் போதித்து

இப்போது 'பட்டறிவு' நாத்திகனாய்

டார்வினுக்கு புது உருவம்

நம்பணும் தான் ஆனா.. நம்ப முடியல எனும் புதிய பரிணாமக் கோட்பாடு

ஆபத்தான சிந்தனை செருக்கர்களை அடையாளங்காட்டுகிறார்

இலங்கை மவ்லவி. SM. அப்துல் ஹமீது ஷரயி அவர்கள்

சுட்டிக் கேளுங்கள்...

http://www.srilankamoors.com/WAHIYAI-MURANPADAKI-KATUM-WALITHAWARIYAWARKAL.html

Thanks to : www.srilankamoors.com

No comments:

Post a Comment