உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Thursday, October 29, 2015

நாளை 30.10.2015 - துபையில் மார்க்க கல்வி விளக்க தொடர் நிகழ்ச்சி

மர்கஸ் அல்ஹுதா -மௌலவி.அப்துல் பாஸித் புஹாரி பயான் நிகழ்ச்சி


மர்கஸ் அல்ஹுதா - அல் தவார்-கிஸஸ்-துபை
வழங்கும்
மார்க்க கல்வி விளக்க தொடர் நிகழ்ச்சி
இன்ஷா அல்லாஹ்....


No comments:

Post a Comment