உங்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சாமாதானமும் உண்டாவதாக! அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 1: வான்மறையின் சிறப்புக்கள்

ADT ரமலான் தொடர் பயான் - 2: சஹாபாக்களின் மரணத்தருவாய்

ஆட்டம் காணும் அசத்தியக் கோட்டையும் PJ யின் உரை உணர்த்தும் உ ண்மையும்

SLTJயின் முன்னாள் தலைவா் மௌலவி பா்ஸானின் மற்றத்துக்கான காரணம் என்ன?

Wednesday, March 26, 2014

Dubai International Peace Convention - 2014 - Dont Miss the Chance

Assalamu alaikum,

Dont miss this Opportunity, May Allah make all your affairs easy

To register :Sheikh-Sudais-2
Sheikh Abdur Rahman Al Sudais of Masjid Al-Haram
Makkah – KSA
 • IMG_9371
  Sheikh Mishary Al Afasy
  Kuwait
 • image1
  Dr. Zakir Naik
  India
   
 • image
  Yusuf Estes
  USA
   
 • Mufti Ismail Menk
  Mufti Ismail Menk
  Zimbabwe
 • Nouman Ali Khan
  Nouman Ali Khan
  USA
 • tawfique_large2
  Tawfique Chowdhury
  Australia
 • Muhmmad-Salah
  Muhammad Salah
  USA
 • Abul-Barry
  Abdul Bary Yahya
  USA
 • Shaykh Waleed Basyouni
  Shaykh Waleed Basyouni
  USA
 • Sheikh Assim Al-Hakeem
  Sheikh Assim Al-Hakeem
  Saudi Arabia
 • Saed-Raghea
  Said Rageah
  Canada
   
 • MG_5328
  Ahmed Hamed
  India
   

17th April 2014

 • Evening

07.00 pm -11.00 pm
Activity/Topic Speaker
Recitation of the Glorious Qur’an Mishary Rashid Al Afasy
Welcome SpeechDr. Ahmed bin Hamad Al Shaibany
Key Note AddressSheikh Abdur Rahman Al Sudais
NasheedMishary Rashid Al Afasy
Honoring the Guests and Sponsors To Be Announced
Inauguration of the Exhibition Sheikh Abdur Rahman Al Sudais
The Religion of PeaceMufti Ismael Menk (Lecture & Q/A)
Call of all the Prophets Yusuf Estes (Lecture & Q/A)

18th April 2014

 • Morning

10.30 am – 01.30 pm
Activity/Topic Speaker
Wonders of Surah Kahaf Abdul Bary Yahya (Lecture & Q/A)
Friday Sermon & Prayer Sheikh Abdur Rahman Al Sudais

18th April 2014

 • Afternoon
02.30 pm – 06.30 pm
Activity/Topic Speaker
The Last Chance Ahmed Hamed (Lecture & Q/A)
Al Qur’an – The Message of Peace Muhammad Salah (Lecture & Q/A)
The Status of Women in Islam Waleed Basyouni (Lecture & Q/A)
Panel Q & A Abdul Bari Yahya/Waleed Basyouni/Muhammad Salah18th April 2014

 • Evening

07.00 pm -11.00 pm
Activity/Topic Speaker
The Ideal Muslim Dr.Tawfique Chowdhury (Lecture & Q/A)
Al Quran – The Linguistic Miracle Nouman Ali Khan (Lecture & Q/A)
Ask Dr.Zakir Dr.Zakir Naik (Exclusive Open Q/A Session)

19th April 2014

 • Morning
10.30 am – 01.30 pm
Activity/Topic Speaker
The Mother and Ideal Family Muhammad Salah (Lecture & Q/A)
Do Not Spread Mischief on Earth Waleed Basyouni (Lecture & Q/A)

19th April 2014

 • Afternoon
02.30 pm – 06.30 pm
Activity/Topic Speaker
Paradise – The Final Abode of Peace Asim Al Hakim (Lecture & Q/A)
Muhammad (PBUH)-The Messenger of Peace Saed Rageah (Lecture & Q/A)
Worship Only AllahDr.Tawfique Chowdhury (Lecture & Q/A)
Peaceful Co-existence – An Islamic View Nouman Ali Khan (Lecture & Q/A)
Panel Q & A Saed Rageah/Nouman Ali Khan/Asim Al Hakim


19th April 2014

 • Evening

07.00 pm -11.00 pm
Closing Ceremony
Activity/Topic Speaker
Islam and Social Media Mufti Ismael Menk (Lecture & Q/A)
Why Islam?Yusuf Estes (Lecture & Q/A)
Ask Dr.Zakir Dr.Zakir Naik (Exclusive Open Q/A Session)

VENUE   : Dubai World Trade Centre, Convention Halls


"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last ...Al Quran -[40:39]

May the Almighty guide us into his right path

 
* Read Quran Regular Basis with translation
* Dhikr Allah everyday morning & evening
* Pray promptly and guide others to pray also.
* Please don't waste water and food in your daily life, you should answer to Allah for wastage.
* Reach islamic messages to everyone,it's ur duty.

No comments:

Post a Comment